2% – postup pre zamestnancov

2% - postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú vyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 50086120
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Atte ACADEMY n.o.
Ulica: Hlavná
Číslo: 27
PSČ: 91701
Obec: Trnava

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2021

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane

Poučenie k Vyhláseniu 

Vyhlásenie

Doplňujúce info: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% alebo 3% v prospech Atte ACADEMY. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Vami poukázaná suma 2% alebo 3% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na vzdelávanie a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2023 do 12/2023. Prispievanie do Atte ACADEMY cez 2% alebo 3% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% alebo 3% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Call Now Button