Online Marketing Academy

BritCham v spolupráci s neziskovou organizáciou Atte ACADEMY vyvoril 6 školení navrhnutých tak, aby Vás pripravili na komplexné výzvy digitálneho marketingu, kombináciou skúseností so znalosťami z praxe. Školenia budú prebiehať v priestoroch BritCham v Bratislave, každý posledný štvrtok v mesiaci, od 8:30 - 10:00 hod. Každé školenie trvá 90 minút. Rezervujte si svoje miesto kontaktovaním pani Kataríny Komorovej na info@bsbc.sk alebo 02/3266 1940

Call Now Button