Podporovatelia

Atte ACADEMY n.o. patrí medzi oprávnené a schválené spoločnosti spĺňajúce kvalifikačné kritéria používania darcov licencii a ich produktov.

adobe

Program darovania softvéru spoločnosti Adobe

S použitím produktov spoločnosti Adobe môžeme ľahko editovať obrázky, navrhnúť a tvoriť našu web stránku, publikovať informačné spravodaje, vytvárať a upravovať video- alebo audio výstupy atď. Využívame ich na svoje propagačné a marketingové účely. Ďakujeme

Microsoft

Vďaka splnení pravidiel a podmienok spoločnosti Microsoft, máme k dispozícii stovky profesionálnych produktov a licencií zadarmo. Ďakujeme

Google

Vytvorené s podporou Google for Nonprofits. Ďakujeme

Atte

Sme vďační za podporu a spoluprácu s  úspešnou reklamnou agentúrou Atte.

Call Now Button