Projektový manažér / Projektová manažérka

Projektový manažér / Projektová manažérka

Čo od teba očakávame?

preukázateľná prax v oblasti riadenia projektov minimálne dva roky alebo preukázateľná skúsenosť s manaţmentom aspoň dvoch projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov

Čo budeš robiť?

Zodpovedať za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuvanie, organizovanie, riadenie, zabezpečovanie a kontrola aktivít projektu.

Komplexná príprava procesov na priebežné monitorovanie aktivít.

Sledovanie dodržiavania podmienok zmluvy.

Pôsobenie ako manažér v projekte pre vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu projektu.

Riadenie činnosti projektového tímu.

Dbať na dodržiavanie časového harmonogramu projektu.

Koordinovanie pracovnej odbornej skupiny na sledovanie implementácie výstupov a pod.

Čo za to dostaneš?

Pracovné miesto na dohodu o vykonaní práce / dohodu o vykonaní pracovnej činnosti

Skvelý kolektív, v ktorom je vždy dostatok zábavy

Príležitosť realizovať sa, rásť a vzdelávať sa

Riadenie činnosť projektového tímu.

Dbať na dodržiavanie časového harmonogramu projektu.

Koordinovanie pracovnej odbornej skupiny na sledovanie implementácie výstupov a pod.

Kam mám poslať CV?

Euro životopis a motivačný list posielajte na praca@atte.academy

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.