následné monitorovacie správy

Sale!
následné monitorovacie správy

následné monitorovacie správy

329,00  250,00 

Monitorovanie výsledkov realizácie projektu zo strany Poskytovateľa finančného príspevku pokračuje aj niekoľko rokov po skončení projektu (napr. pre malé a stredné podniky to sú 3 roky). Výstupy projektu môžu byť kontrolované zo strany Poskytovateľa a sú súčasťou následných monitorovacích správ (NMS) odovzdávaných v pravidelných intervaloch, presne v súlade s podmienkami Zmluvy o nenávratný finančný príspevok (Zmluva o NFP).

Kategórie: Značka:

Popis

Ako Vám vieme pomôcť?

Monitorovanie výsledkov realizácie projektu zo strany Poskytovateľa finančného príspevku pokračuje aj niekoľko rokov po skončení projektu (napr. pre malé a stredné podniky to sú 3 roky). Výstupy projektu môžu byť kontrolované zo strany Poskytovateľa a sú súčasťou následných monitorovacích správ (NMS) odovzdávaných v pravidelných intervaloch, presne v súlade s podmienkami Zmluvy o nenávratný finančný príspevok (Zmluva o NFP).

Máte mnoho otázok, na ktoré potrebujete odborné odpovede od skúsených expertov z oblasti realizácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Využite naše poradenstvo formou prípravy následnej monitorovacej správy priamo s našimi expertmi na eurofondy.

V rámci danej služby Vám poskytneme:

  • Zoznam príloh a podkladov k vypracovaniu a odovzdaniu NMS
  • Po poskytnutí údajov od klienta vypracovanie draftu NMS v systéme ITMS2014+
  • Prípadne zapracovanie pripomienok
  • Vypracovanie finálnej verzie NMS v systéme ITMS2014+

Ako to funguje?

Po objednaní a zaplatení služby Vás budeme kontaktovať a zistíme Vaše potreby a dohodneme si presný postup vypracovania následnej monitorovacej správy. Následne v závislosti od Vašej požiadavky pre Vás vyberieme najvhodnejšieho experta, ktorý Vás v dohodnutom čase bude telefonicky kontaktovať a zodpovie Vaše otázky ohľadne danej správy.

Koľko stojí uvedená služba?

  • Cena za vypracovanie následnej monitorovacej správy stojí po zľave len 250,- EUR.
Call Now Button