Lektor / Lektorka

Lektor / Lektorka

Cítiš, že po rokoch skúseností v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím by si chcel(a) urobiť ďalší krok? Príjemná zhoda náhod. Aktuálne hľadáme nového kolegu(kolegyňu) na pozíciu Lektor / Lektorka, ktorý(á) by našich klientov vzdelával(a) a informoval(a) o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou.

Čo od teba očakávame?

Prax v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím najmenej 2 roky

Čo musíš ovládať?

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho uplatňovanie v SR

Európske právne akty ich druhy a záväznosť

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

Náležitosti tvorby legislatívnych a nelegislatívnych materiálov

Národná legislatíva (špecifické ustanovenia ovplyvňujúce osoby so zdravotným postihnutím)

Čo budeš robiť?

Vzdelávacie kurzy na tému:

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho uplatňovanie v SR

Implementácia Dohovoru OSN v podmienkach SR

Európske právne akty ich druhy a záväznosť

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a náležitosti legislatívneho procesu v SR

Národná legislatíva (špecifické ustanovenia ovplyvňujúce osoby so zdravotným postihnutím)

Čo za to dostaneš?

Pracovné miesto na dohodu o vykonaní práce / dohodu o vykonaní pracovnej činnosti

Skvelý kolektív, v ktorom je vždy dostatok zábavy

Príležitosť realizovať sa, rásť a vzdelávať sa

Flexibilný pracovný čas

Kam mám poslať CV?

Váš euro životopis a motivačný list posielajte na praca@atte.academy

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.