Kariéra

Aktuálne obsadzujeme nasledovné pracovné miesta pre naše projekty

Vyberte si svoju pozíciu.

AdWords špecialista

skúsenosti s AdWords a Analytics

Špecialista verejného obstarávania

požadujeme znalosť Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a preukázateľnú prax

Finančný manažér / Finančná manažérka

preukázateľná prax v oblasti riadenia projektov minimálne dva roky alebo preukázateľná skúsenosť s manaţmentom aspoň dvoch projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov

Grafik / Grafička

máš vyklikaný Photoshop, Illustrator, InDesign, prípadne After Effects.

Lektor / Lektorka

prax v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím najmenej 2 roky

Projektový manažér / Projektová manažérka

preukázateľná prax v oblasti riadenia projektov minimálne dva roky alebo preukázateľná skúsenosť s manaţmentom aspoň dvoch projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov

Tlmočník / Tlmočníčka z/do posunkovej reči

znalosť preukázaná minimálne 3 overiteľnými referenciami

Účtovník / Účtovníčka

preukázateľná prax v oblasti podvojného účtovníctva minimálne dva roky

Výskumný pracovník / Výskumná pracovníčka

ukončené PhD. vzdelanie v odbore verejná správa, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách

Web Content Manager

máš vyštudovanú VŠ so zameraním na verejnú správu, prípadne máš prax z oblasti verejnej správy a rozumieš verejným politikám

Web Developer

vieš vytvoriť funkčný webový portál postavený na WordPress CMS

Záhradný architekt / Záhradná architektka

rozoznáš stromy priamo v terénne a chceš pracovať s nami na zaújmavom projekte