Finančný manažér / Finančná manažérka

Finančný manažér / Finančná manažérka

Čo od teba očakávame?

preukázateľná prax v oblasti riadenia projektov minimálne dva roky alebo preukázateľná skúsenosť s manaţmentom aspoň dvoch projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov

Čo budeš robiť?

Zodpovedať za spracovanie žiadostí o platbu a finančné riadenie projektu.

Zodpovedať za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy.

Zodpovedať za styk s bankovými inštitúciami a zabezpečovať obchodné procesy z ekonomického hľadiska.

Zabezpečovať vyhotovenie interných predpisov.

V prípade potreby spolupracovať pri vypracovaní a realizovaní opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu úloh a cieľov projektu.

Predkladať návrhy pre vypracovanie opatrení v oblasti finančného riadenia projektu a pod.

Viesť účtovnú agendu, zodpovedať za vypracovanie miezd, zabezpečovať ucelené časti účtovného systému organizácie, evidenciu a účtovanie, inventarizáciu, spravovanie daní a poplatkov, vyhotovenie, triedenie a archiváciu účtovných dokladov.

Spracovávať prvotnú ekonomickú agendu v rámci projektu pre zaúčtovanie ekonómom.

Čo za to dostaneš?

Pracovné miesto na dohodu o vykonaní práce / dohodu o vykonaní pracovnej činnosti

Skvelý kolektív, v ktorom je vždy dostatok zábavy

Príležitosť realizovať sa, rásť a vzdelávať sa

Kam mám poslať CV?

Euro životopis a motivačný list posielajte na praca@atte.academy

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.