Eurofondy

eurofondy

Ako získať eurofondy?

Kompletný prehľad o vyhlásených výzvach získate z vládneho portálu ITMS2014+, ktorý ponúka informácie nielen o vyhlásených ale aj o plánovaných výzvach. Na danej web stránke si viete nájsť práve svoju dotáciu, resp. grant, o ktorý môžete žiadať. Eurofondy predstavujú dôležitý nástroj Európskej únie na podporu rozvoja menej rozvinutých krajín. Eurofondy sú prerozdeľované cez jednotlivé výzvy, ktoré riadia príslučné riadiace orgány. Jednotlivé výzvy sa líšia, čo do veľkosti dotácie, resp. grantu, účelu ako aj cieľovej organizácie, ktorá môže danú dotáciu, grant, či eurofondy žiadať.

Pre aktuálne obdobie, sú všetky žiadosti o eurofondy vytvárané práve cez portál. Zaujímavou funkciou portálu je vyhľadávanie podľa oblasti záujmu či filtrovanie podľa rôznych atribútov (napr. podľa operačného programu).

Portál publikuje informácie týkajúce sa jednotlivých operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (okrem Programu rozvoja vidieka). Súčasťou sú aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Prevádzkovateľom portálu je DataCentrum a odborným garantom údajov je Úrad vlády SR.

V prípade ak potrebuje pomôcť s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o eurofondy), neváhajte nás kontaktovať. V Atte ACADEMY máme team skúsených grant expertov, ktorý Vám vypracujú žiadosť presne pre Vás. Zverte sa do rúk odborníkov, a predídete zbytočným chybám z neznalostí jednotlivých procesov.

Pre koho sú určené dotácie z eurofondov?

Dotácie z eurofondov sú určené pre:

  • Neziskové organizácie
  • Nové technológie pre podniky
  • Kultúrny a kreatívny priemysel
  • Podpora pre malé a stredné podniky, živnostníkov
  • Energetická efektívnosť a zatepľovanie
  • Start-Upy (podpora začínajúcich podnikateľov)
  • Dotácie pre obce a mestá
  • Inovácie, veda a výskum
  • Vzdelávanie a mobilita
  • Podpora mladých farmárov a poľnohospodárskych podnikov
Call Now Button